Нацрту Плана развоја општине Ћићевац за период од 2023. до 2029. године

Општинско веће општине Ћићевац је на седници одржаној 4. октобра 2022. године усвојило одлуку да упути Јавни позив