План развоја општине Ћићевац

Пројекат ''Израда Плана развоја општине Ћићевац'' су израдили и у партнерству имплементирају Удружење грађана за подршку европским интеграцијама ''Евроконтакт'' из Крушевца и Општина Ћићевац. Пројекат је одобрен за финансирање кроз Позив за доделу грантова за партнерске иницијативе између организација грађанског друштва и јединица локалне самоуправе, у оквиру пројекта Владе Швајцарске „Заједно за активно грађанско друштво – АЦТ“ који спроводе Helvetas Swiss Intercooperation и Грађанске иницијативе из Београда.