Značaj procesa konsultacija za izradu Plana razvoja

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare predsednica Opštine Ćićevac, dr Mirjana Krkić i predsednik udruženja ''Evrokontakt'' dr Nenad Krstić

Prilog TV ''Jefimija'' Kruševac o održanim SWOT radionicama

Pogledajte prilog TV ''Jefimija'' Kruševac o nedavno održanim SWOT radionicama u okviru projekta