Blog

Značaj procesa konsultacija za izradu Plana razvoja

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare predsednica Opštine Ćićevac, dr Mirjana Krkić i predsednik udruženja ''Evrokontakt'' dr Nenad Krstić su predstavili javnosti značaj procesa konsultacija sa različitim zainteresovanim stranama, građanima i građankama opštine Ćićevac u procesu izrade Plana razvoja opštine Ćićevac.
Što veće učešće javnosti može doprineti većem kvalitetu Plana razvoja naše susedne opštine. Da bi se to podstaklo, kreirani su posebni kanali komunikacije između Opštine Ćićevac, radnih struktura za izradu Plana razvoja, zainteresovanih udruženja, preduzeća i drugih zainteresovanih strana i građana i građanki koji su predstavljeni na konferenciji.
Više o tome možete pročitati i pogledati u izveštajima TV JEFIMIJA Kruševac i internet-portala Kruševac PRESS.
Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta Izrada Plana razvoja opštine Ćićevac'' koji je dobio podrške u okviru projekta Vlade Švajcarske Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Gradjanske Inicijative