Blog

Prilog TV ''Jefimija'' Kruševac o održanim SWOT radionicama

Pogledajte prilog TV ''Jefimija'' Kruševac o nedavno održanim SWOT radionicama u okviru projekta

''Izrada Plana razvoja opštine Ćićevac'' preko sledeće veze:
https://www.youtube.com/watch?v=rn6fZI3o20I&t=22s

Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT Opština Ćićevac Gradjanske Inicijative